Offentlig transport

Den offentlige transport skal styrkes og prioriteres

Stabil og troværdig togdrift

Vi skal gøre mere for at presse DSB, Banedanmark og Movia til at levere offentlig transport, der hænger sammen og er til at stole på!
Det gør vi bedst ved at stå sammen med Borgmestre fra vores nabokommuner.

De sidste mange år har slidt hårdt på pendlerne i den offentlige transport. Det kan og skal vi gøre mere for at undgå!

Den offentlige transport er vigtig for rigtig mange af Køge kommunes borgere og er et af fundamenterne for at få vores samfundet til at hænge sammen.

Ofte er brugerne dybt afhængig af den offentlige transport for at kunne nå frem til arbejdet i tide, eller nå at hente deres børn fra institution om eftermiddagen.
Andre bruger den offentlige transport mere sporadisk, når man skal til behandling hos læge, har en aftale hos en advokat eller andet.

Uanset om man bruger den offentlige transport til daglig eller sporadisk er man afhængig af, at man kan stole på de angivne afgang- og ankomsttider.

Vores tid er kostbar, derfor er det vigtigt, at man kan stole på den offentlige transport!

 

Nye servicepunkter kræver nye og flere busruter

At sikre en fleksibel, stabil og anvendelig offentlig transport koster.
Vi skal være villige til at turde investere i vores fælles offentlige transport.

Busruterne bør gentænkes, da udviklingen i Køge kommune, har skab ændrede behov.

Vi har fået flere servicepunkter rundt omkring i kommunen, og derfor er det et problem at busserne fastholdes i gamle ruter.
Vi bør i stedet sikre en bedre dækning af vores borgers behov, og udvikle et tværgående netværk af busruter, så vi kan dække flere pendlers behov og dermed ogaå øge antallet af daglige faste pendlere.