Politik

Vi skal investere i de borgernære værdier

– og gøre det nemmere at være borger i Køge kommune.

Vi har en stor og dejlig kommune beboet med borgere med forskellige behov. For mig er det vigtigt, at man som borger oplever tryghed i hverdagen og føler sig hørt, uanset om man bor lige ved siden af Rådhuset, eller på en lille stille landevej mod nord, syd eller vest.

Der er gjort en stor indsats for at udvikle Køge by, nu skal vi høste frugterne og investere i de borgernære værdier til glæde for alle i hele kommunen.

Der er rigtig mange ting vi kan gøre bedre i vores kommune.
Jeg har udvalgt nogle mærkesager, som jeg vil arbejde hårdt for, men mit arbejde vil ikke begrænse sig til mine mærkesager.
Det handler om jer borgere, og derfor er det også jer, der sætter dagsorden.

Mærkesager: